ارائه نمونه سوالات ومطالب مرتبط با جامعه شناسی سوم دبیرستان

فصل اول:جامعه و فرهنگ

 درس اول:گستره جهان اجتماعی

 مفاهیم کلیدی درس اول:

1)    گستره جهان اجتماعی:

2)    پدیده جهان طبیعی:

3)    پدیده جهان اجتماعی:

4)    درون جهان اجتماعی:

5)    بیرون جهان اجتماعی

6)    سنت الهی:

نمونه سوالات درس اول

1)    منظور از جهان اجتماعی چیست؟

2)    توضیح دهید هریک از پدیده های( زلزله-خیابان-اتوبوس دولت-فلزات-خانواده)درون یا بیرون جهان اجتماعی قراردارند؟

3)    بررسی نمایید چگونه کنش های اجتماعی در جهان اجتماعی تعلق می گیرند؟

4)     در یک جمله بیان نمایید،چه چیزهایی در درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

5)    چگونه پدیده های طبیعی مانند زلزله در ون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟

6)    چند نمونه از پدیده های طبیعی که درون جهان اجتماعی قرار می گیرند را بیان نمایید؟

7)    حدود گستره جهان اجتماعی را بیان نمایید؟

8)    آیا اموری که محصول کنش انسان ها نیستند می توانند با جهان اجتماعی ارتباط داشته باشند ؟(توضیح دهید)

9)    ارتباط ابززار و وسائل را با جهان اجتماعی بررسی نمایید؟

10)          ستارگان چه تاثیری در رفتار اجتماعی انسان ها خواهند داشت؟

11)           چگونه جهان ماوراطبیعی وارد جهان اجتماعی می شود؟

 درس دوم نظام اجتماعی

مفاهیم کلیدی درس دوم:

1)    جهان اجتماعی

2)    نظام اجتماعی

3)    ساختار اجتماعی

4)    نهاد اجتماعی

5)    نظام اجتماعی کل

6)    خرده نظام

7)    ساختار جز

8)    ساختار کلان

9)    ساختار بزرگ

10)ساختار درونی

 نمونه سوالات درس دوم:نظام اجتماعی

1)    عناصر پراکنده(آهن،سنگ،آجر و ...)چگونه در مجموعه ساختمان قرار خواهند گرفت

2)    نظم . ارتباط  مابین پدیده های جهان اجتماعی چه تاثیری خواهد داشت

3)    چرا افراد غریبه در برخورد با هم جهان اجتماعی تشکیل نمی دهند؟

4)    ساختار اجتماعی را با مثال توضیح دهید؟

5)    در مجموعه کلاس پنج عنصر را در نظر گرفته و ارتباط بین آنها را بررسی نمایید؟

6)    نظام جهانی را با جهان اجتماعی مقایسه نمایید؟

7)    هنگامی که  یک ساختمان ورزشی را میخواهیم در نظر بگیریم چه مواردی التزام  خواهند یافت؟به طور کامل توضیح دهید.

8)    هنگامی که به مفهوم جامعه اشاره می کنیم چه مواردی را باید در نظر بگیریم؟

9)    هر یک از مفاهیم زیر را توضیح دهید:

الف-جهان اجتماعی

ب-ساختار اجتماعی

ج-نظام اجتماعی

10)          ارتباط بین ساختمان ورزشگاه و جامعه را بررسی نمایید؟

11)          ارتباط بین خانواده و جامعه را بررسی نمایید

12)          اصطلاح خرده نظام اجتماعی و نظام اجتماعی کل را توضیح دهید؟

13)          چه ارتباطی بین خرده نظام و نظام اجتماعی کل وجود دارد بررسی نمایید؟

14)          منظور از نهاد اجتماعی چیست؟

15)          با مثالی برسی نمایید هر بخش ضمن داشتن ساختار مناسبی در خود  با دیگر بخش ها نیز باید هماهنگی داشته باشد؟

16)          هماهنگی و نظم را در نظام اجتماعی بررسی نمایید؟

17)          ارتباط نهاد های اجتماعی را با جامعه توضیح دهید؟

به ادامه مطلب مرجعه کنید................................

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آبان 1390ساعت 21:41  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

کتاب جامعه شناسی 2  سال سوم انسانی تغییر کلی یافته است و در سال تحصیلی 91-90 کتاب جدید تدریس خواهد شد.دوره کشوری مدرسی کتاب جامعه ۲ برگزار شد اما تاریخ برگزاری دوره ضمن خدمت  در استان مربوط به تصمیم ضمن خدمت اداره کل است و هنوز تاریخی برای برگزاری دوره ضمن خدمت اعلام نشده است . انجمن علمی معلمان علوم اجتماعی و مدرسان درس آمادگی خود را بر ای شروع دوره به اداره کل چندین بار اعلام کرده اند .

کتاب جدید در سه فصل  به شرح زیر تالیف شده است:

۱- جامعه و فرهنگ

۲- هویت و فرهنگ

۳- قدرت و سیاست

مولفین  کتاب جدید آقایان حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسا نیا و جناب حجت الاسلام ولمسلمین خیری و جناب حجت الاسلام و المسلمین مریجی و حجت الاسلام و المسلمین آقاجانی و آقای دکتر کرم اللهی و فتحی از دانشگاه باقرالعلوم قم هستند .

جهت مشاهده و دانلود کتاب جدید به نشانی زیر ( اداره کل چاپ و توزیع کتابهای درسی ) مراجعه نمایید:

http://www.chap.sch.ir

+ نوشته شده در  شنبه دوم مهر 1390ساعت 21:50  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

نمونه سوال روانشناسی خرداد دبیرستان شاهد کاشمر

ادماه مطلب......................

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1389ساعت 23:32  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

 

ارزش یابی پایانی درس جامعه شناسی 2

فصل

درس

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

 

اول

اول

5

2

دوم

سوم

5

2

چهارم

پنجم

6

3

ششم

هفتم

 

 

دوم

اول

4

2

دوم

سوم

 

 

-

3

چهارم

پنجم

2

ششم

هفتم

3

هشتم

نهم

3

دهم

جمع

 

20

20

تذكرات :

1  ـ تعداد سؤالات ، حداقل 14 وحداكثر 18  تا باشد .

2ـ براي هر سؤال ، حداقل 5/0 وحداكثر 2 نمره منظور شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم آذر 1388ساعت 23:8  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مهر 1388ساعت 22:55  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 23:20  توسط م.ر.فاطمی پور  | 

 
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 23:1  توسط م.ر.فاطمی پور  |